Young Engineers Utrecht workshops & zomerkamp protocol 2021

Laatste aanpassing: 12 april 2021

In dit protocol gaan we in op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar we rekening mee zullen houden indien de workshops en zomerkampen van e² Young Engineers Utrecht van start gaan. Dit protocol kan worden aangepast naar aanleiding van ervaring uit de praktijk en is daarmee een levend document.

Het spreekt voor zich dat wij te allen tijde de richtlijnen van de overheid volgen. Hierdoor is het mogelijk dat we misschien wel op het laatste moment onze programma’s dienen te wijzigen of annuleren. In dat geval ontvangt u uw inschrijfgeld voor niet uitgevoerde workshops of kampdagen retour.

Algemeen

Algemene richtlijnen

De meest recente richtlijn van het RIVM is het uitgangspunt. Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:

 • Was vaak en goed uw handen.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.

Hygiënemaatregelen algemeen

 • Iedereen, zowel kinderen als instructeurs, wast goed zijn/haar handen en meerdere keren per dag voor ten minste 20 seconden;
 • Er worden geen handen geschud;
 • Hoesten/niezen in de elleboog;
 • Niet aan je gezicht zitten.
 • Gebruik van papieren handdoekjes;
 • Oppervlakten reinigen met water en zeep.

Instructeurs die de leiding over het kamp hebben zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze hygiënemaatregelen. Instructeurs zijn niet verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen.

Schoonmaak

 • Dagelijks worden het sanitair, de kranen en de werkplekken door de instructeurs schoongemaakt.
 • Gebruikte materialen worden voorafgaand aan de lessen gereinigd.

Consequenties gebouw en faciliteiten

De beschikbare ruimte in het gebouw wordt zo optimaal mogelijk ingezet, zodat zo veel mogelijk afstand tussen kinderen en volwassen gecreëerd wordt.

Wegbrengen en ophalen van kinderen

Onze instructeur zal buiten staan om met behulp van de namenlijst het halen en brengen in goede banen te leiden. Ouders nemen buiten afscheid van de kinderen en komen niet binnen in de lokalen. 

Gezondheid

Young Engineers past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe.

Thuisblijf beleid

Een kind/ instructeur met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:

 • Neusverkoudheid;
 • Hoesten;
 • Moeilijk ademen/benauwdheid;
 • Koorts boven 38 °C ;
 • Wanneer een kind/instructeur positief getest is op COVID-19 moet hij/zij tenminste 10 dagen thuisblijven en uitzieken. Hij/zij mag pas aan de activiteiten van het zomerkamp meedoen als hij/zij na deze 10 dagen geen klachten meer heeft.
 • Als iemand in het huishouden van een kind/ instructeur koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft blijft dit kind of deze instructeur thuis.

Als iedereen binnen het huishouden het kind/ de instructeur 24 uur geen klachten heeft, mag hij/zij deelnemen aan de kampactiviteiten. Als iemand in het huishouden van een kind/instructeur getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet gewacht worden tot iedereen 24 uur klachtenvrij is en mag het kind/ de instructeur daarna minimaal 10 dagen niet aan de kampactiviteiten deelnemen.

Bij afwezigheid van een instructeur wordt hij/zij (indien mogelijk) vervangen. Mochten wij niet kunnen voorzien in een vervanger dan ontvangt u uw inschrijfgeld voor niet uitgevoerde kampdagen retour.

Wegstuur beleid

Indien een instructeur dan wel een kind gedurende de dag een van bovenstaande klachten ontwikkelt gelden de volgende richtlijnen:

 • Instructeur: de instructeur wordt z.s.m. vervangen en gaat naar huis;
 • Kind: het kind moet direct door een ouder/verzorger worden opgehaald.

Medisch handelen

Eventuele medische handelingen (zoals pleisters plakken) kunnen zonder extra persoonlijke beschermingsmiddelen worden uitgevoerd. Wanneer intensieve medische zorg moet worden uitgevoerd waarbij normaal gesproken handschoenen worden gedragen, wordt geadviseerd deze nu ook te dragen. Extra middelen, zoals mondkapjes, zijn niet nodig.

Restitutie

Alleen in de volgende situaties kunt u restitutie verwachten voor kampdagen die zijn geannuleerd. In alle andere situaties gelden de algemene voorwaarden.

 • Annulering wegens maatregelen van de overheid.
 • Annulering wegens het niet kunnen vervangen van een instructeur.
 • Annulering wegens maatregelen van de door ons gehuurde cursuslocatie.

Probeer ook

Algemene Voorwaarden

1. Door ondertekening verplicht u ouder/voogd zich tot betaling van het verschuldigde lesgeld, mocht de …