faq enrichment programs

Young Engineers FAQ

Klik op een vraag om het antwoord te bekijken

V: Waarom zitten 10-jarigen in dezelfde les als 6-jarigen?

Antwoord: Gedurende de Young Engineers verrijkingsprogramma’s worden kinderen blootgesteld aan educatieve materialen die ze gewoonlijk op hun leeftijd niet op school leren. Sommige volwassenen zijn niet eens bekend met de principes die behandeld worden. De Young Engineers verrijkingsprogramma’s bieden iedereen een theoretisch leerplatform. De modellen worden geleverd met onderdelen die elk kind de kans bieden om volgens hun eigen passie en vaardigheden te bouwen en te experimenteren. Het kan natuurlijk wel eens voorkomen dat er een sociaal gat zit wanneer een 11-jarige aan een Young Engineers programma deelneemt waar voornamelijk 6-jarigen zitten. Daarom bevelen we aan dat hij het programma volgt met een geïnteresseerde klasgenoot of vriend. 

V: Zijn de lessen niet te lang? Raken de kinderen niet verveeld?

Antwoord: Zeker niet. Bij het begin van de les leren ze een onderwerp, waarna ze enthousiast beginnen aan de constructie zodat ze met het eindproduct kunnen spelen. Wanneer de les voorbij is, hebben de meesten niet eens door hoeveel tijd er voorbij is gegaan.

V: Kan een 6-jarige de stof begrijpen?

Antwoord: Onze verrijkingsprogramma’s zijn speciaal ontwikkeld voor kinderen van deze leeftijd. Onze programma’s en workshops zijn nu al een aantal jaren actief, en zijn allemaal heel succesvol. Elke les bevat een bekend achtergrondverhaal met corresponderende experimenten. Ik vraag je om de kinderen aan het eind van de les te vragen wat ze geleerd hebben. Het zal je verassen hoeveel ze op deze leeftijd kunnen begrijpen.

V: Mijn kind is 5,5. Hij is hoogbegaafd en wil graag meedoen. Waarom is dit niet mogelijk?

Antwoord: Kinderen van 5,5 zijn soms al heel goede bouwers. Toch hebben wij een grens getrokken bij 6 jaar. Vooral omdat we merken dat de modellen soms zo pittig zijn dat jongere kinderen daarop vastlopen. We raden aan om nog een jaartje te wachten. Tegen die tijd heeft een kind veel meer plezier van de cursus en zal hij of zij spelenderwijs ook veel meer leren. We hopen uw kind volgend jaar te mogen verwelkomen in de groep!

V: Mogen de kinderen de modellen mee naar huis nemen?

Antwoord: Helaas zijn de kits die we gebruiken erg duur. Ze moeten daarom in het bezit van de instructeur blijven, die ze van klas naar klas meeneemt. Kinderen nemen wel nieuwe kennis mee naar huis, onder anderen over natuurkunde, wiskunde en bouwkunde.

V: Wat zijn de kosten van de verrijkingsprogramma’s?

Antwoord: Wij zijn gespecialiseerd in praktische vakken, en we zorgen ervoor dat het kind zich ontwikkelt, ervaring opdoet en blij naar huis gaat. Voor de prijzen kun je terecht bij het centrum waar je je kind aan de lessen wil laten deelnemen. Elk centrum berekent namelijk zijn eigen prijzen, op basis van de kosten. We brengen echter geen kosten in rekening voor bepaalde spullen (Batterijen, slecht functionerende motoren, bedradingen, gebroken stukken, kapotte kits).

V: Hoe lang duren de programma’s en hoe vaak worden de lessen gegeven?

Antwoord: De LEGO programma’s duren doorgaans 75 minuten; de K’NEX programma’s 45 minuten. Beide worden gedurende het hele jaar gegeven.

V: Is het mogelijk om aan een proefles deel te nemen?

Antwoord: Zeker. Onze proeflessen zijn gratis. Wanneer je besluit dat je met het programma verder wilt, moet je voor het gehele programma betalen. De kosten voor de proefles zitten hierbij inbegrepen.

V: Wat gebeurd er wanneer er tijdens de vakantie een les uitvalt?

Antwoord: Het betreffende centrum kan deze vraag beantwoorden. Het jaarlijkse aantal weken per maand ligt op 4.35, dus bij maanden die vijf weken hebben rekenen we niet meer en vice versa. 

V: Mag ik tijdens de les bij mijn kind blijven?

Antwoord: Het wordt niet aangeraden om bij je kind te blijven. Het doel van het programma is dat het kind leert om zelfstandig te werken, en probeert om met verschillende taken om te gaan. Daar komt nog bij dat wanneer je bij je kind blijft, elk kind zijn ouders erbij wil hebben, en dit kan problemen opleveren voor de instructeur. 

V: Hoe groot zijn de groepen?

Antwoord: Er zitten maximaal 16 kinderen in één klaslokaal.

V: Ontvangt elk kind een eigen kit?

Antwoord: Elk kind of elk tweetal ontvangt een kit, afhankelijk van het soort en de complexiteit van het model dat gebouwd wordt. In de gevallen waar de kinderen in tweetallen werken, bouwt elk kind een andere fase en op het eind verbinden ze beide stukken tot één model.

V: Wie zijn de instructeurs?

Antwoord: We huren instructeurs in die ervaring hebben met het werken met kinderen. Elke instructeur heeft een speciale Young Engineers training gevolgd, inclusief een stage met ervaren instructeurs.

V: Zijn de instructeurs ingenieurs?

Antwoord: Nee. De meeste van onze instructeurs zijn geen ingenieurs. Maar onze instructeurs zijn zeer intelligent en zijn gedurende onze speciale training gekwalificeerd. Alles dat kinderen kunnen leren en bouwen kunnen onze instructeurs aanleren en uitleggen. 

V: Moet ik nog iets meenemen naar de les?

Antwoord: Alleen een goed humeur. Wij zorgen voor de rest.

V: Is het mogelijk om de verrijkingsprogramma kits aan te schaffen?

Antwoord: De kit zelf wordt op het hoofdkwartier van Young Engineers gemaakt, buiten de LEGO® fabrieken. De onderdelen worden vanuit verschillende locaties geïmporteerd en helaas hebben we toestemming om deze kits alleen te gebruiken onder toezicht. Vooralsnog is de Young Engineers kit dus niet te koop. 

Als je nog andere vragen hebt, neem dan gerust  Contact  met ons op.